Overzicht van alle thema’s tot op heden :

27thema :  ” Altruïsme vanuit diverse perspectieven ”  (toegelicht  Ed Visser) 

26thema :  ” Iedereen wil graag respect ”  (toegelicht door Iris Has)

25thema :  ” Wat verstaan we onder humanisme ? ”  (toegelicht door Jan de Jong)

24thema :   De Ander ? ”

23thema :  ” Hoe staan we (tegenwoordig) tegenover sexualiteit ? ” (toegelicht door Marjory van Twist)

22thema :  ” De tegenstellingen tussen arm en rijk ? ”  (toegelicht door Ivo van Overbeek)

21thema :  ” Heeft lijden zin ? ”  (toegelicht door Mark Bruns)

20thema :  ” Waarom is er (groeiende) interesse in spiritualiteit maar bij anderen (juist) niet ”  (toegelicht door Ed Visser)

19thema :  ” Het (typisch) vrouwelijke versus het (typisch) mannelijke ”  (toegelicht door Iris Has)

18e  thema :  “Aanslagen Parijs ,wat doet dit met ons ? ” (mede n.a.v. actie op Grote Markt Breda , toegelicht door Vera Wouters)

17e thema (symbolisch) :  “Filosoferen en gezelligheid”  (vrij filosoferen n.a.v. tweejarig bestaan ,  geen toelichting)

16e thema :  “Toeval , kans , (nood)lot en vrije wil ”  (toegelicht door Yvo van Overbeek)

15e thema :  (” Spirituele “) Bewustwording  (toegelicht door Ed Visser)

14e thema :  ” De evolutie van de wijsheid ”  (toegelicht door Jan de Jong)

13e thema :   “ Ethiek, normen en waarden ”  (toegelicht door Mariana Bakker.)

12e thema :  ” De voor- en nadelen van Social Media ”  (toegelicht door Monique Melenboer)

11e thema :  ” Wat is volgens ons filosoferen?  (N.a.v. boek “Filosoferen aan de keukentafel” van Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter , toegelicht door Iris
                         Has en Ed Visser)

10e thema :  ” De kracht van authentieke verhalen ”  (toegelicht door Marcel Pelle)

9e thema :  “ Wat vinden we van (politieke en religieuze) humor en satire? ”  (toegelicht door Edemon Hack)

8e thema :  “Alles van waarde is weerloos ”  (N.a.v. een gedicht van Lucebert , toegelicht door Ad Bakker)

7e thema :  ” Wat verstaan we onder spiritualiteit ? ”  (toegelicht door Ed Visser)

6e thema :  “ Wat is de zin van (het) leven/ de dood? / Wat doet de mens(heid) op aarde? / Waarom ben / besta ik? ”  (toegelicht door Ed Visser)

5e thema :  “ Vermijdingsgedrag versus onvermijdelijke/onontkoombare situaties ”  (toegelicht door Iris Has)

4e thema :  “ Hoe houdt je de balans tussen met de ander meegaan zonder jezelf te verliezen ”  (toegelicht door Iris Has)

3e thema :  “ Wat is democratie ? ”  (zonder toelichting)

2e thema :  “ Leidt meer welvaart tot meer geluk ”  (zonder toelichting)

1e bijeenkomst :  Algehele uitleg opzet en inventarisatie van aangereikte thema’s