FILOSOFIE   PLATFORM   BREDA
 
                           WIL  VIA  DIALOOG  MENSEN  VERBINDEN  

           Denk je het te weten of weet je het te denken ? Deel het met elkaar !

Onze bijeenkomsten zijn elke eerste zondag van de maand.

U bent van harte welkom op komende bijeenkomst :   zondag 3 december 2017  om 14:00 uur  (welkom vanaf 13:30 uur )
Locatie :  Mondiaal Centrum Breda ,  Roland Holststraat 71 ,  Breda
Entree :   3,50 euro (gepast a.u.b.)

Thema :    "Wat versta je onder het eeuwig leven ? "
In het kader van ingebrachte thema's van bezoekers wordt komende bijeenkomst dit thema behandeld.
Zie ook alvast > eeuwig leven   
 

Graag tijdig aanmelden via : info@filosofieplatformbreda.nl

Voor informatie / vragen : Ed Visser, 06-49925377 en Iris Has , 06-23525514